Teplo ze země

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme jej skrze vhodný výměník tepla – zemní kolektor – a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná.

Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor tepelného čerpadla pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby.

Buď jako horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů nebo jako vertikální kolektor, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „tepelná čerpadla země voda“.

tepelna-cerpadla-zeme-voda-7-15-kw-kompakt 

Tepelná čerpadla země – voda Model E

Pro využití geotermální energie Vám nabízíme kompaktní tepelná čerpadla HPBW-G nebo E ve standardní výkonové řadě od 7 do 41 kW. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná pro vytápění všech typů objektů s doporučením použití zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy. Jsou velmi tichá, výkonná a díky vysoké výstupní teplotě až 65 °C jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro otopné soustavy se standardními radiátory.

 tepelna-cerpadla-zeme-voda-hp3bw

Tepelná čerpadla země – voda Model B

Tepelné čerpadlo HP3BW model B se díky svému technickému řešení, které klade minimální nároky na prostor, kvalitnímu způsobu řízení regulací TECO a díky velice příznivé ceně, stalo jedním z nejžádanějších tepelných čerpadel typu země-voda. Tepelné čerpadlo země-voda je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladicího okruhu a s řídicím rozváděčem včetně ovládání.