Teplo z vody

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla voda voda. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla.

Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel voda-voda nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena z tepelného čerpadla do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

tepelna-cerpadla-zeme-voda-7-15-kw-kompakt 

Tepelná čerpadla země – voda Model E

Kompaktní tepelná čerpadla HPWW ve standardní výkonové řadě od 10 do 54 kW jsou optimalizována pro využití geotermálního tepla podzemní vody. Tato tepelná čerpadla přinášejí velice vysoký energetický efekt a zajišťují vynikající poměr pořizovací ceny a provozních nákladů. Možnost využít tepelná čerpadla HPWW se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologických celků, jejichž odpadním produktem je teplá voda.

 tepelna-cerpadla-zeme-voda-hp3bw

Tepelná čerpadla země – voda Model B

Nabízíme Vám zcela nový typ tepelného čerpadla voda voda ve výkonech od 10 do 22 kW za velmi příznivou cenu. Tepelná čerpadla HPWW-B se instalují ve vnitřních prostorách objektů. Mohou být využita pro vytápění a ohřev vody a díky vysoké výstupní teplotě jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro stávající otopné soustavy s radiátory. Řízení a ovládání těchto zdrojů tepla zajišťuje regulace TECO.